Digitalitza la teva empresa amb Thot IP

T’ajudem a aconseguir gratis el bo del Kit Digital Accelera pime
Si comptes amb una empresa o negoci de menys de 49 treballadors i t’interessa aconseguir ajuts de fins a 12.000€ per a la digitalització. T’ajudem en tots els tràmits.

Informa’t ara sense compromís i aconsegueix gratis l’ajuda del govern per digitalitzar la teva empresa. No deixis escapar aquesta oportunitat única!

 

Què és el bo Kit Digital?

El kit Digital és en un ajut econòmic destinat a potenciar la digitalització de les petites empreses, microempreses i autònoms, mitjançant la subvenció de diverses accions o solucions incloses al catàleg que s’especifica a la pròpia ajuda. Es tracta d’una iniciativa del Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital, emmarcada al Pla de Digitalització de Pimes 2021-2025 i que compta amb fons del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència d’Espanya, finançat pel Pla europeu Next Generation EU. La quantia depèn de la quantitat de treballadors que hi hagi a l’empresa, i el tipus d’accions a realitzar, i poden arribar fins a un màxim de 12.000€. Els professionals encarregats de dur a terme les accions de digitalització han de pertànyer al grup d’agents digitalitzadors certificats pel govern.

Les quantitats concedides al El kit Digital a priori són a fons perdut (les bases poden patir alguna modificació fins a la seva publicació definitiva per part de l’administració), per la qual cosa suposaria una gran oportunitat perquè qualsevol empresa o professional es modernitzi i s’adapti als nous mercats sense que això suposi un despesa afegida.

 

A qui va dirigit aquest Kit?

El Kit Digital es dirigeix a petites empreses, microempreses i autònoms/es de qualsevol sector amb domicili fiscal a Espanya i que compleixin les condicions següents:

Condicions per accedir al programa Kit Digital de Accelera PIME

 • Ser una petita empresa, microempresa o autònom.
 • Complir els límits financers i efectius que defineixen les categories dempreses.
 • Estar en situació d’alta i tenir l’antiguitat mínima que estableix la convocatòria.
 • No tindre consideració d’empresa en crisi.
 • Estar al corrent de les obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social.
 • No estar subjecta a una ordre de recuperació pendent de la Comissió Europea que hagi declarat un ajut il·legal i incompatible amb el mercat comú.
 • No incórrer en cap de les prohibicions previstes a larticle 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
 • No superar el límit dajuts minimis (de petita quantia).

Solucions aplicables a les diferents categories del Kit Digital

Lloc web i presència a internet - fins a 2.000€ - Dóna-li visibilitat al teu negoci a internet

Funcionalitats i serveis

 • Domini: la solució inclou el domini de la teva web durant un termini mínim de dotze mesos.
 • Hosting: també tindreu a la vostra disposició l’allotjament de la pàgina web durant un termini mínim de dotze mesos.
 • Disseny de la pàgina web: com a part del servei tindràs lestructura de la web, amb un mínim de 3 apartats i podent arribar fins a 10. Si necessites més apartats, podràs tenir-ne assumint el cost o fent-ho tu mateix.
 • Web responsive: la teva web s’adaptarà perfectament a qualsevol tipus de dispositiu.
 • Accessibilitat: el disseny de la teva web complirà els criteris de conformitat de nivell AA de les Pautes WCAG-2.1.
 • Posicionament bàsic: un dels apartats de la teva pàgina web serà indexable pels principals motors de cerca (On-Page).
 • Autogestionable: també disposaràs d’una plataforma de gestió de continguts perquè puguis modificar els continguts de la teva web sense necessitat d’ajuda.
 • Compliment: la teva web tindrà assegurat el compliment de la normativa aplicable, en concret el RGPD .

Manteniment i suport tècnic

La solució inclou un servei de suport per a qualsevol incidència que puguis tenir amb un termini de resolució de menys de 24 hores. També inclou un suport davant de caigudes de la web amb un termini de solució entre 1 i 3 hores des de la caiguda de la web. Addicionalment el domini i hosting de la teva web també comptaran amb aquest servei. L’agent digitalitzador que hagis seleccionat podrà realitzar el manteniment i suport de manera remota i, addicionalment, disposaràs d’un telèfon d’atenció i una adreça de correu on podràs fer qualsevol consulta.

Formació

La solució inclou una formació perquè puguis adquirir coneixements suficients que et permetran utilitzar i gestionar la teva web de manera autònoma, especialment en matèria de compliment normatiu.

Fases de la provisió

La provisió de la solució es durà a terme en dues fases, en els terminis i amb el reconeixement dexecució compromesa que es defineix a continuació:

 • Primera fase: 3 mesos i una execució compromesa al 70%. Per això serà necessari acreditar la prestació de la totalitat de funcionalitats i serveis requerits a excepció del Manteniment.
 • Segona Fase: 12 mesos i una execució compromesa al 30%. Per això caldrà acreditar la prestació de la totalitat de funcionalitats i serveis de la primera fase i el seu manteniment.
Ets aquí : Comerç electrònic - Fins a 2.000€ - Ven els teus propis productes i dóna-li visibilitat a la teva marca

Funcionalitats i serveis

 • Creació de la botiga online o E-Commerce i alta del catàleg de productes: tindràs a la teva disposició un catàleg a la teva botiga online, on estaran disponibles els teus productes. La solució inclou la càrrega de 100 referències dels teus productes, però pots ampliar aquest número amb un cost o fent-ho tu mateix.
 • Mètodes de pagament: l’agent digitalitzador que heu seleccionat configurarà i integrarà els mètodes de pagament a la vostra botiga online.
 • Disseny Responsive: la teva botiga en línia es podrà utilitzar en tot tipus de dispositius.
 • Accessibilitat: el disseny de la teva botiga en línia complirà amb els criteris de conformitat de nivell AA de les Pautes WCAG-2.1.
 • Posicionament bàsic: la teva botiga en línia serà indexable pels principals motors de cerca (On-Page).
 • Autogestionable : comptaràs també amb una plataforma de gestió de continguts perquè puguis modificar els continguts de la teva web sense necessitat d’ajuda.
 • Formes d’enviament: tindràs configurats i integrats els mètodes d’enviament dels productes de la teva botiga en línia.
 • Compliment: la teva botiga electrònica té assegurat el compliment de la normativa aplicable, concretament amb el RGPD.

Manteniment i suport tècnic

La solució inclou un servei de suport per a qualsevol incidència que puguis tenir amb un termini de resolució de menys de 24 hores. L’agent digitalitzador que hagis seleccionat podrà fer el manteniment i suport de manera remota i, addicionalment, disposaràs d’un telèfon d’atenció i una adreça de correu on podràs fer qualsevol consulta.

Formació

La solució inclou una formació perquè puguis adquirir coneixements suficients que et permetran el seu ús inicial i posterior gestió, especialment en matèria de compliment normatiu.

Fases de la provisió

La provisió de la solució es durà a terme en dues fases, en els terminis i amb el reconeixement dexecució compromesa que es defineix a continuació:

 • Primera fase: 3 mesos i una execució compromesa al 70%. Per això serà necessari acreditar la prestació de la totalitat de funcionalitats i serveis requerits a excepció del Manteniment.
 • Segona Fase: 12 mesos i una execució compromesa al 30%. Per això caldrà acreditar la prestació de la totalitat de funcionalitats i serveis de la primera fase i el seu manteniment.
Gestió de xarxes socials - Fins a 2.500€ - Promociona la teva empresa a Xarxes

Funcionalitats i serveis

 • Gestió d’una xarxa social: l’agent digitalitzador que hagis seleccionat per proporcionar-te la solució t’administrarà el perfil/usuari a, almenys, una xarxa social.
 • Optimització de la xarxa/Auditoria Social Media: us ajudarà a optimitzar el rendiment, analitzant diferents canals socials.
 • Social Media Plan: comptaràs amb una estratègia de xarxes socials alineada amb la teva missió i visió, perquè sigui rellevant i connecti amb els teus potencials clients i fidelitzi aquells usuaris que ja ho siguin.
 • Monitorització de xarxes socials : tindràs monitoritzats i controlats de manera periòdica els impactes de les accions en xarxes socials per veure els teus resultats i saber si estàs complint amb els objectius de la teva estratègia.
 • Publicació de posts setmanals: l’Agent Digitalitzador publicarà un mínim de 2 entrades (posts) setmanals a les teves xarxes socials.
 • Compliment: tindràs assegurat el compliment de la normativa aplicable, concretament amb el RGPD.

Manteniment i suport tècnic

La solució t’inclou un servei de suport per a qualsevol incidència que puguis tenir amb un termini de resolució de menys de 24 hores. L’agent digitalitzador que hagis seleccionat podrà fer el manteniment i suport de manera remota i, addicionalment, disposaràs d’un telèfon d’atenció i una adreça de correu on podràs fer qualsevol consulta.

Formació

La solució inclou una formació perquè puguis adquirir coneixements suficients que et permetran el seu ús inicial i posterior gestió, especialment en matèria de compliment normatiu.

Fases de la provisió

La provisió de la solució es durà a terme en dues fases, en els terminis i amb el reconeixement dexecució compromesa que es defineix a continuació:

 • Primera fase: 3 mesos i una execució compromesa al 40%. Per això serà necessari acreditar la prestació de la totalitat de funcionalitats i serveis requerits a excepció del Manteniment.
 • Segona Fase: 12 mesos i una execució compromesa al 60%. Per això caldrà acreditar la prestació de la totalitat de funcionalitats i serveis de la primera fase i el seu manteniment.
Gestió de clients i/o proveïdors - fins a 4000€ - Digitalitza i optimitza la gestió de les relacions comercials amb els teus clients.

Funcionalitats i serveis

 • Gestió de clients : seràs capaç d’emmagatzemar i consultar les dades de cadascun dels teus clients, des de la seva alta com a oportunitat de negoci, i simular la compra de productes o la contractació de serveis.
 • Gestió de Clients potencials (Leads): podràs donar d’alta nous Leads manualment o mitjançant una importació per fitxer. Les dades associades als Leads et permetran la gestió comercial amb l’objectiu de convertir-les en clients. Addicionalment podreu parametritzar regles de negoci per a l’assignació de Leads segons diferents criteris.
 • Gestió d’oportunitats: tindreu la possibilitat de gestionar totes les oportunitats de negoci que comportin l’enviament al client potencial o Lead d’ofertes i pressupostos. A més, podràs inserir i/o vincular documents, tant els enviats pel client com les propostes que els enviïs. Addicionalment podreu comprovar l’estat de cada oportunitat (en anàlisi, oferta presentada, en negociació, guanyades, cancel·lades, etc.).
 • Accions o tasques comercials: l’eina implantada per l’agent digitalitzador de la vostra elecció us permetrà crear accions i tasques comercials, tant de forma manual com automàtica.
 • Reporting, planificació i seguiment comercial: podreu fer seguiment mitjançant indicadors (KPI´s), llistat d’oportunitats, i altres, amb diferents nivells d’agregació d’informació en funció de les vostres necessitats. Podràs també generar informes per al seguiment i monitorització de la teva activitat comercial, contemplant ràtios d’eficiència, estat de fases, pipeline i altres atributs mesurables (com a productes, cotitzacions, etc.), i segons els canals, perfils, rols i/o fases comercials. Aquests informes podran mostrar, almenys, dades mensuals, acumulades i/o comparatives entre diferents exercicis comercials.
 • Alertes: seràs capaç de visualitzar Alertes de Clients en format gràfic de diferent tipologia (icones, missatges emergents, etc.).
 • Gestió documental: la solució inclourà un programari per a la gestió centralitzada de la documentació relativa a la teva activitat comercial.
 • Disseny Responsive: tindràs una interfície funcional en tota mena de dispositius.
 • Integració amb diverses plataformes: disposaràs d’APIs o Web Services per consolidar la informació i dades de tota la teva empresa.
 • Compliment: tindràs assegurat el compliment de la normativa aplicable, concretament amb el RGPD.

Manteniment i suport tècnic

La solució t’inclou un servei de suport per a qualsevol incidència que puguis tenir amb un termini de resolució de menys de 24 hores. L’agent digitalitzador que hagis seleccionat podrà fer el manteniment i suport de manera remota i, addicionalment, disposaràs d’un telèfon d’atenció i una adreça de correu on podràs fer qualsevol consulta.

Formació

La solució inclou una formació perquè puguis adquirir coneixements suficients que et permetran el seu ús inicial i posterior gestió, especialment en matèria de compliment normatiu.

Fases de la provisió

El digitalitzador implementarà les funcions a l’eix temporal 12 mesos.

La provisió de la solució es durà a terme en dues fases, en els terminis i amb el reconeixement dexecució compromesa que es defineix a continuació:

 • Primera fase: 3 mesos i una execució compromesa al 80%. Per això caldrà acreditar la implantació de la totalitat de funcionalitats, així com la provisió de les llicències d’usuari (segons taula 1) i serveis requerits a excepció del Manteniment.
 • Segona Fase: 12 mesos i una execució compromesa al 20%. Per això caldrà acreditar la prestació de la totalitat de funcionalitats, així com la provisió de les llicències d’usuari (segons taula 1) i serveis de la primera fase i el seu manteniment.
BI i analítica - fins a 4.000€ - Explota les dades de la teva empresa per prendre millors decisions

Funcionalitats i serveis

 • Creació de panells de dades estructurats i visuals: comptaràs amb panells de dades personalitzats amb dades rellevants i diferents formes de visualització.
 • Integració de dades amb altres bases de dades: tindràs accés a altres bases de dades ia la realització de comparacions amb les dades exposades.
 • Emmagatzematge de dades: tindreu una capacitat d’emmagatzematge com a mínim d’1 GB per usuari.
 • Exportació de dades: podràs exportar dades a imatges oa documents d’Excel, creant sinergies i compatibilitats amb diferents programes que utilitzis comunament.
 • Compliment : la solució de BI i Analítica us permetrà assegurar el compliment de la normativa aplicable, en concret amb el RGPD.

Manteniment i suport tècnic

La solució inclou un servei de suport per a qualsevol incidència que puguis tenir amb un termini de resolució de menys de 24 hores. L’agent digitalitzador que hagis seleccionat podrà realitzar el manteniment i suport de manera remota i, addicionalment, disposaràs d’un telèfon d’atenció i una adreça de correu on podràs fer qualsevol consulta.

Formació

La solució inclou una formació perquè puguis adquirir coneixements suficients que et permetran el seu ús inicial i posterior gestió, especialment en matèria de compliment normatiu.

Fases de la provisió

La provisió de la solució es durà a terme en dues fases, en els terminis i amb el reconeixement dexecució compromesa que es defineix a continuació:

 • Primera fase: 3 mesos i una execució compromesa al 80%. Per això caldrà acreditar la implantació de la totalitat de funcionalitats, així com la provisió de les llicències d’usuari (segons taula 1) i serveis requerits a excepció del Manteniment.
 • Segona Fase: 12 mesos i una execució compromesa al 20%. Per això caldrà acreditar la prestació de la totalitat de funcionalitats, així com la provisió de les llicències d’usuari (segons taula 1) i serveis de la primera fase i el seu manteniment.
Serveis d'oficina virtual - Fins a 12.000€ - Implanta solucions interactives per millorar la productivitat

Funcionalitats i serveis

 • Col·laboració en equips de treball: tindràs assistència per part del proveïdor en el procés creatiu d’ideació o gestió d’equips per a la gestió col·laborativa de projectes, coneixements i/o el funcionament de l’organització, així com la configuració i la personalització de fluxos de treball, tasques, etc.
 • Emmagatzemar i compartir fitxers : disposaràs d’1 TB d’emmagatzematge.
 • Compatibilitat amb dispositius mòbils. La solució serà compatible amb dispositius mòbils.
 • Calendari i agenda: us permetrà organitzar un calendari i les vostres tasques previstes.
 • Compliment : podràs assegurar-te del compliment de la normativa aplicable, en concret amb el RGPD.

Manteniment i suport tècnic

La solució t’inclou un servei de suport per a qualsevol incidència que puguis tenir amb un termini de resolució de menys de 24 hores. L’agent digitalitzador que hagis seleccionat podrà realitzar el manteniment i suport de manera remota i, addicionalment, disposaràs d’un telèfon d’atenció i una adreça de correu on podràs fer qualsevol consulta.

Formació

La solució inclou una formació perquè puguis adquirir coneixements suficients que et permetran el seu ús inicial i posterior gestió, especialment en matèria de compliment normatiu.

Fases de la provisió

La provisió de la solució es durà a terme en dues fases, en els terminis i amb el reconeixement dexecució compromesa que es defineix a continuació:

 • Primera fase: 3 mesos i una execució compromesa al 80%. Per això caldrà acreditar la implantació de la totalitat de funcionalitats, així com la provisió de les llicències d’usuari contractades i serveis requerits a excepció del Manteniment.
 • Segona Fase: 12 mesos i una execució compromesa al 20%. Per això caldrà acreditar la prestació de la totalitat de funcionalitats, així com la provisió de les llicències d’usuari contractades i serveis de la primera fase i el seu manteniment.
Gestió de processos - Fins a 6.000€ - Digitalitza i/o automatitza els processos del teu negoci relacionats amb els aspectes operatius o productius.

Funcionalitats i serveis

 • Digitalització i/o automatització de processos i fluxos de treball: tindràs digitalitzats i/o automatitzats processos com:
  • Comptabilitat/finances: comptes per cobrar/per pagar, gestió d’actius i generació de tancaments i balanços, etc.
  • Facturació: automatització dels processos de facturació amb la generació de pressupostos, albarans i factures.
  • Projectes: control de pressupostos, costos, estimacions, optimització dels recursos, etc.
  • Inventari: previsió, nivells d’estoc, trameses, distribucions, devolucions i cancel·lacions, etc.
  • Compres i pagaments: gestió de comandes de compra i proveïdors.
  • Recursos humans: gestió dels recursos humans, nòmines, etc.
  • Logística: gestió de flotes i rutes, entre d’altres.
 • Integració amb diverses plataformes: la solució disposarà d’APIs o Web Services per integrar-les amb altres eines.
 • Actualitzable: accediràs a actualitzacions de la solució amb noves versions.
 • Escalable: si la teva empresa creix o canvia estructuralment, la solució s’adaptarà a aquests canvis.
 • Compliment : podràs assegurar el compliment de la normativa aplicable, en concret amb el RGPD.

Manteniment i suport tècnic

La solució t’inclou un servei de suport per a qualsevol incidència que puguis tenir amb un termini de resolució de menys de 24 hores. L’agent digitalitzador que hagis seleccionat podrà realitzar el manteniment i suport de manera remota i, addicionalment, disposaràs d’un telèfon d’atenció i una adreça de correu on podràs fer qualsevol consulta.

Formació

La solució inclou una formació perquè puguis adquirir coneixements suficients que et permetran el seu ús inicial i posterior gestió, especialment en matèria de compliment normatiu.

Fases de la provisió

La provisió de la solució es durà a terme en dues fases, en els terminis i amb el reconeixement dexecució compromesa que es defineix a continuació:

 • Primera fase: 3 mesos i una execució compromesa al 80%. Per això caldrà acreditar la implantació de la totalitat de funcionalitats, així com la provisió de les llicències d’usuari (segons taula 1) i serveis requerits a excepció del Manteniment.
 • Segona Fase: 12 mesos i una execució compromesa al 20%. Per això caldrà acreditar la prestació de la totalitat de funcionalitats així com la provisió de les llicències d’usuari (segons taula 1) i serveis de la primera fase i el seu manteniment.
BI i analítica - fins a 4.000€ - Explota les dades de la teva empresa per prendre millors decisions

Funcionalitats i serveis

 • Creació de panells de dades estructurats i visuals: comptaràs amb panells de dades personalitzats amb dades rellevants i diferents formes de visualització.
 • Integració de dades amb altres bases de dades: tindràs accés a altres bases de dades ia la realització de comparacions amb les dades exposades.
 • Emmagatzematge de dades: tindreu una capacitat d’emmagatzematge com a mínim d’1 GB per usuari.
 • Exportació de dades: podràs exportar dades a imatges oa documents d’Excel, creant sinergies i compatibilitats amb diferents programes que utilitzis comunament.
 • Compliment : la solució de BI i Analítica us permetrà assegurar el compliment de la normativa aplicable, en concret amb el RGPD.

Manteniment i suport tècnic

La solució inclou un servei de suport per a qualsevol incidència que puguis tenir amb un termini de resolució de menys de 24 hores. L’agent digitalitzador que hagis seleccionat podrà realitzar el manteniment i suport de manera remota i, addicionalment, disposaràs d’un telèfon d’atenció i una adreça de correu on podràs fer qualsevol consulta.

Formació

La solució inclou una formació perquè puguis adquirir coneixements suficients que et permetran el seu ús inicial i posterior gestió, especialment en matèria de compliment normatiu.

Fases de la provisió

La provisió de la solució es durà a terme en dues fases, en els terminis i amb el reconeixement dexecució compromesa que es defineix a continuació:

 • Primera fase: 3 mesos i una execució compromesa al 80%. Per això caldrà acreditar la implantació de la totalitat de funcionalitats, així com la provisió de les llicències d’usuari (segons taula 1) i serveis requerits a excepció del Manteniment.
 • Segona Fase: 12 mesos i una execució compromesa al 20%. Per això caldrà acreditar la prestació de la totalitat de funcionalitats, així com la provisió de les llicències d’usuari (segons taula 1) i serveis de la primera fase i el seu manteniment.
Factura electrònica - Fins a 1.000€ - Digitalitza el flux d‟emissió de les factures als teus clients.

Funcionalitats i serveis

 • Factures en format estructurat: tindràs la possibilitat d’emetre factures en formats estructurats, almenys en format FACTURA-E, per facilitar-ne el tractament automatitzat.
 • Factures il·limitades: podràs emetre un nombre il·limitat de factures.
 • Clients il·limitats: tindràs la capacitat d’enviar factures a un número il·limitat de clients.
 • Productes o serveis il·limitats: podràs crear un nombre il·limitat de productes i/o serveis facturables dins del catàleg.
 • Enviament de factures per correu electrònic: la solució implantada per l’agent digitalitzador de la vostra elecció us permetrà enviar factures directament per correu electrònic.
 • Personalització de factures: les factures seran personalitzables, incloent la selecció del teu logotip.
 • Còpia de seguretat diària: podràs fer còpies de seguretat periòdiques.
 • Declaracions d’impostos trimestrals i anuals: disposaràs d’un servei de càlcul dels impostos i les retencions.
 • 1GB Emmagatzematge/Històric de factures: tindràs un emmagatzematge d’almenys 1GB per a les factures.
 • Integració amb altres solucions: la solució haurà de disposar d’APIs o Web Services per integrar-les amb altres eines, així com permetre la càrrega de dades de manera manual.
 • Control de venciment de les factures: tindreu un sistema de control del venciment de les factures.
 • Compliment : podràs assegurar el compliment de la normativa aplicable, en concret amb el RGPD i el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació del Reial decret 1619/2012.

Manteniment i suport tècnic

La solució inclou un servei de suport per a qualsevol incidència que puguis tenir amb un termini de resolució de menys de 24 hores. L’agent digitalitzador que hagis seleccionat podrà fer el manteniment i suport de manera remota i, addicionalment, disposaràs d’un telèfon d’atenció i una adreça de correu on podràs fer qualsevol consulta.

Formació

La solució inclou una formació perquè puguis adquirir coneixements suficients que et permetran el seu ús inicial i posterior gestió, especialment en matèria de compliment normatiu.

Fases de la provisió

La provisió de la solució es durà a terme en dues fases, en els terminis i amb el reconeixement dexecució compromesa que es defineix a continuació:

 • Primera fase: 3 mesos i una execució compromesa al 80%. Per això caldrà acreditar la implantació de la totalitat de funcionalitats, així com la provisió de les llicències d’usuari (segons taula 1) i serveis requerits a excepció del Manteniment.
 • Segona Fase: 12 mesos i una execució compromesa al 20%. Per això caldrà acreditar la prestació de la totalitat de funcionalitats, així com la provisió de les llicències d’usuari (segons taula 1) i serveis de la primera fase i el seu manteniment.
Comunicacions segures - 125€/usuari, fins a 6.000€ - Dota de seguretat les connexions entre els dispositius dels teus empleats i l'empresa.

Funcionalitats i serveis

 • SSL: disposareu d’un protocol de capa de sockets segurs, per crear una connexió segura i xifrada.
 • Xifrat d’extrem a extrem: tindràs les comunicacions xifrades en tot el recorregut, amb l’objectiu de prevenir atacs.
 • Logs de connexió: seràs capaç de mantenir un registre dels dispositius que s’han connectat a la teva xarxa privada.
 • Control d’accés: tindràs la possibilitat de permetre la connexió a la teva xarxa privada única i exclusivament als dispositius autoritzats per tu.
 • Dispositius mòbils: podreu fer ús d’aquesta solució des de dispositius mòbils.
 • Compliment : podràs assegurar el compliment de la normativa aplicable, en concret amb el RGPD.

Manteniment i suport tècnic

La solució inclou un servei de suport per a qualsevol incidència que puguis tenir amb un termini de resolució de menys de 24 hores. L’agent digitalitzador que hagis seleccionat podrà fer el manteniment i suport de manera remota i, addicionalment, disposaràs d’un telèfon d’atenció i una adreça de correu on podràs fer qualsevol consulta. S’ha de realitzar una configuració inicial per al seu ús correcte, amb les respectives actualitzacions de signatures de codi maliciós i altres dades per a detecció d’amenaces a més de les actualitzacions de programari de seguretat periòdiques requerides.

Formació

La solució inclou una formació perquè puguis adquirir prou coneixements que et permetrà utilitzar i gestionar el web de manera autònoma, especialment en matèria de compliment normatiu. La formació és obligatòria i s’ha de tenir en compte una tutorització per a configuració del programari de seguretat (molt depenent del nivell de maduresa) i els proveïdors t’han de proporcionar un kit conscienciació per complementar l’eina amb habilitats de firewall humà.

Fases de la provisió

La provisió de la solució es durà a terme en dues fases, en els terminis i amb el reconeixement dexecució compromesa que es defineix a continuació:

 • Primera fase: 3 mesos i una execució compromesa al 80%. Per això caldrà acreditar la implantació de la totalitat de funcionalitats, així com la provisió de les llicències d’usuari contractades i serveis requerits a excepció del Manteniment.
 • Segona Fase: 12 mesos i una execució compromesa al 20%. Per això caldrà acreditar la prestació de la totalitat de funcionalitats, així com la provisió de les llicències d’usuari contractades i serveis de la primera fase i el seu manteniment.
Ciberseguretat - 125€/dispositiu, fins a 6.000€ - Proporciona seguretat bàsica i avançada pels dispositius dels teus empleats.

La provisió de la solució es durà a terme en dues fases, en els terminis i amb el reconeixement dexecució compromesa que es defineix a continuació:

 • Primera fase: 3 mesos i una execució compromesa al 80%. Per això caldrà acreditar la implantació de la totalitat de funcionalitats, així com la provisió de les llicències per dispositiu contractades i serveis requerits a excepció del Manteniment.
 • Segona Fase: 12 mesos i una execució compromesa al 20%. Per això caldrà acreditar la prestació de la totalitat de funcionalitats, així com la provisió de les llicències per dispositiu contractades i serveis de la primera fase i el seu manteniment.

Quina és la quantia del bo?

SEGMENTS DE BENEFICIARIS IMPORT BO
Segment I. Petites empreses d’entre 10 i menys de 50 empleats 12.000 €
Segment II. Petites empreses o Microempreses d’entre 3 i menys de 10 empleats 6.000 €
Segment III. Petites empreses o Microempreses d’entre 1 i menys de 3 empleats i persones en situació d’autoocupació 2.000 €

Quin és l’import màxim de les solucions de digitalització per segment?

SOLUCIONS DE DIGITALITZACIÓ DURADA DEL SERVEI AJUDES PER SEGMENT PER A LES CATEGORIES DE SOLUCIONS DE DIGITALITZACIÓ
SEGMENT III
0 =< 3 EMPLEATS
SEGMENT II
3 =< 10 EMPLEATS
SEGMENT I
10 =< 50 EMPLEATS
Lloc Web i Presència a Internet. 12 mesos 2.000 € 2.000 € 2.000 €
Comerç Electrònic. 12 mesos 2.000 € 2.000 € 2.000 €
Gestió de xarxes socials. 12 mesos 2.000 € 2.500 € 2.500 €
Gestió de clients 12 mesos 2.000 €
(inclou 1 usuari)
2.000 €
(inclou 1 usuari)
4.000 €
(inclou 3 usuaris)
Business Intelligence i Analítica. 12 mesos 1.500 €
(inclou 1 usuari)
2.000 €
(inclou 3 usuaris)
4.000 €
(inclou 3 usuaris)
Gestió de processos. 12 mesos 500 €
(inclou 1 usuari)
2.000 €
(inclou 3 usuaris)
6.000 €
(inclou 10 usuaris)
Factura electrònica. 12 mesos 500 €
(inclou 1 usuari)
1.000 €
(inclou 3 usuaris)
1.000 €
(inclou 3 usuaris)
Serveis i eines de Oficina Virtual. 12 mesos 250 € / usuari
(fins a 2 usuaris) (fins a 9 usuaris) (fins a 48 usuaris)
Comunicacions Segures 12 mesos 125 € / usuari
(fins a 2 usuaris) (fins a 9 usuaris) (fins a 48 usuaris)
Ciberseguretat. 12 mesos 125 € / usuari
(fins a 2 dispositius) (fins a 9 dispositius) (fins a 48 dispositius)

Sol·licitar i fer servir el teu bo digital

Aquí us detallem els passos que heu de fer per accedir al Kit Digital del Govern d’Espanya.

1.- Registra’t a AcceleraPyme i realitza el teu test d’autodiagnòstic per algun d’aquests canals

Test d’autodiagnòstic en línia
Diagòstic presencial a oficines AceleraPyme.
Diagnòstic via telefònica al 900 909 001
2.- Tria la solució que més s’adapti a les teves necessitats entre les publicades al catàleg de solucions de digitalització del Kit Digital.

3.- Sol·licita el teu bo digital (tràmits disponibles properament).

4.- Tria el teu agent digitalitzador i posa-hi en contacte.

Al pla de digitalització els agents digitalitzadors tenen un paper fonamental, ja que seran els encarregats de desenvolupar cadascuna de les 10 solucions.

 • Tramitem el teu Kit digital perquè no perdis temps a les gestions.
 • T’assessorem sobre la millor solució per als objectius que vols assolir.
 • Implantem la solució de digitalització a la teva empresa.
 • Fixem amb tu els objectius a assolir i mesurem el seu èxit .
 • Som especialistes a definir, implantar i monitoritzar projectes digitals.

Sobre el Kit Digital i ajuts per a pimes

Si ets un/a professional o treballes en una pime i t’interessen aquest tipus de continguts, segueix-nos a xarxes socials us subscriu-te al formulari que trobaràs més avall per rebre les últimes notícies sobre ajudes per a pimes, màrqueting i negoci.

Si el que vols és contactar amb Accelera Pime, pots fer-ho aquí:

info@acelerapyme.gob.es
900 909 001
LV 09.00 – 18.00 h.

 

//
👋 Hola !